0

Obowiązki przedsiębiorcy zimą

Zimą na właścicielach firm spoczywają dodatkowe, określone przepisami obowiązki. Powinni o nich pamiętać zwłaszcza pracodawcy, zatrudniający do pracy na otwartej przestrzeni. Czego pracownik może oczekiwać od swojego pracodawcy w okresie zimy?

Obowiązki pracodawcy zimą wynikają przede wszystkim z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. oraz Kodeksie pracy.

Temperatura w miejscu pracy w pomieszczeniach nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza. W miejscach takich jak sklep spożywczy czy hale pracy 16 stopni Celsjusza. W biurze temperatura musi wynosić co najmniej 18 stopni Celsjusza.

Ciepły posiłek i napoje przy pracy na zewnątrz są obowiązkiem, jeśli na jednej zmianie wydatek energetyczny wynosi minimum 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.

Odzież i obuwie ochronne oraz odpowiedni sprzęt zabezpieczający podczas oddelegowania do odśnieżania dachu i usuwania sopli.

Warto pamiętać o przestrzeganiu powyższych zasad przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo i komfort pracowników, ale także wysokie kary, które grożą za nie dopilnowanie obowiązków.

Dodaj komentarz