0

Nowe obowiązki przedsiębiorców w 2018 roku

Zgodnie z obietnicami obecnie rządzących, Polska wkrótce ma stać się państwem przyjaznym przedsiębiorcom. Faktem jest, że wiele zmian korzystnych dla biznesu już weszło w życie. Jednak z drugiej strony, nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, których w 2018 roku jest wyjątkowo dużo, oto niektóre z nich.

Jedną z najważniejszych zmian, która od 2018 roku dotyczy już wszystkich przedsiębiorców, jest obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego – Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Sporządzany i przesyłany co miesiąc rejestr, zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, należał do obowiązków największych firm oraz dużych i średnich przedsiębiorców. Od tego roku objęto nim także najmniejsze przedsiębiorstwa. Już od października sprawozdania składane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz urzędów skarbowych, także przybiorą formę elektroniczną.

Inną ważną zmianą, która zostanie uruchomiona 1 lipca, jest system split payment, czyli mechanizm płatności podzielonej. Przedsiębiorca będzie mógł uregulować należną płatność z faktury na dwa rachunki – oddzielnie wartość zakupu i podatek VAT. System będzie dobrowolny, ale korzystający z niego przedsiębiorcy będą mogli liczyć na różne korzyści, m.in. zwrot podatku do 25 dni.

Zmiany dotkną także przedsiębiorców, korzystających z leasingu operacyjnego. W wyniku opublikowania przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nowego standardu MSSF 16, nie będzie istniało pojęcie leasingu operacyjnego, co wiąże się z koniecznością zmiany w rejestracji tak klasyfikowanego leasingu.

Dodaj komentarz