zwalaczanie nieuczciwej konkurencji
0

Nieuczciwa konkurencja – jak z nią walczyć?

Chyba każdy, kto prowadzi swój biznes zetknął się ze zjawiskiem nieuczciwej konkurencji, gdy oto nagle ni z tego ni z owego stracił ważnego klienta albo zauważył na rynku towary czy usługi łudząco podobne do własnych. Ponieważ nieuczciwa konkurencja jest działaniem albo niezgodnym z prawem, albo z dobrymi obyczajami więc w walce z nią pomaga przedsiębiorcom także polskie prawo (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r.)

Jak objawia się nieuczciwa konkurencja?

przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
http://neostrada.info.pl/

Przykłady nieuczciwej konkurencji można mnożyć. Jednak zawsze trzeba pamiętać o właściwym ich udokumentowaniu. Takim dowodem na nieuczciwe postępowanie konkurencji będzie wskazanie wprowadzającego w błąd klientów oznaczenia na towarach lub usługach albo w nazwie przedsiębiorstwa. Innym przykładem może służyć zakazana prawem reklama konkurencji. Trudniej za to udowodnić pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie albo nakłanianie do niewywiązania się z postanowień umowy handlowej. Czynami bezwzględnie karalnymi są za to próby przekupstwa urzędników państwowych lub naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jak poradzić sobie z nieuczciwym konkurentem?

kara za nieuczciwą konkurencję
http://2.static.s-trojmiasto.pl/

Na mocy obowiązującego prawa można dochodzić w stosunku do nieuczciwych konkurentów natychmiastowego usunięcia nieuczciwych reklam lub wprowadzających w błąd oznaczeń. Natomiast naprawienie szkód i może nastąpić na przykład poprzez wystosowanie oświadczenia w mediach albo wypłatę odszkodowania za poniesione szkody. Lepiej, żeby nieuczciwi konkurenci mieli się na baczności, bo w skrajnych przypadkach rozpowszechniania nieprawdziwych i szkodzących wiadomości mogą zostać pozwani do sądu i podlegać karze grzywny, a nawet aresztu.

źródło obrazka wyróżniającego : s3.egospodarka.pl/

Dodaj komentarz