minimalna pensja
0

Mniej już nie zarobisz

Do 15 września września każdego roku ustalana zostaje obowiązująca płaca minimalna w Polsce. W tym roku wynosi ona 1750 złotych brutto, co po odliczeniu należnych składek i zaliczki na podatek pozostawia w kieszeni pracownika 1286.16 złotych netto. Kwota jest niewielka i z pewnością nie może być powodem euforii, jednak optymizmu dodaje fakt, że w stosunku do zeszłego roku najniższe pensje w kraju poszły do góry o ponad 50 złotych netto.

Kto i po co ustala pracę minimalną?

Dokładna kwota płacy minimalnej, którą w formie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów publikuje się w Monitorze ustalana jest w toku obrad trójstronnej komisji składającej się z przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i Rządu. Celem ustalenia płacy minimalnej jest ochrona pracowników przed nieuczciwym zaniżaniem pensji przez pracodawców, którzy w ten sposób chcą zmniejszyć koszty prowadzenia swojej działalności.

większa wypłata
http://www.publicpolicy.ie/

Ile wynosi średnia krajowa?

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyliczane jest przez zsumowanie wszystkich wynagrodzeń i podzielenie ich przez liczbę pracowników. Tymi pracochłonnymi kalkulacjami za dany okres sprawozdawczy zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Z danych GUS-u wynika, że w 2014 roku przeciętnie zarobiliśmy 3783.46 brutto (czyli 2700 netto).

przeciętna pensja
http://en.protothema.gr/

Jak zarabiamy na tle Unii?

Okazuje się, ze tendencja wzrostowa płacy minimalne utrzymuje się w całej Unii. Oznacza to także, że dystans jaki dzieli nasze zarobki od średnich unijnych nadal się utrzymuje. Oblicza się, że na przeciętną płacę europejską Polak musiałby pracować ponad 3 miesiące. Rzeczywiście mniej już się nie da.

źródło obrazka wyróżniającego: static.prsa.pl

Dodaj komentarz