Kasy i drukarki fiskalne w Krakowie
0

Kasy fiskalne według obowiązujących przepisów

Konieczność prowadzenia ewidencji z użyciem kas fiskalnych dotyczy szerokiego grona przedsiębiorców. Każdy z podatników, który prowadzi sprzedaż dóbr lub usług na rzecz osób fizycznych podlega obowiązkowi rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Ważne jest, by przedsiębiorcy wyposażyli się nie tylko w potrzebne urządzenia, ale także posiadali znajomość obecnych przepisów, które sukcesywnie ulegają zmianie. Świadomość zapisów prawa regulujących sprawy użycia kas jest niezwykle ważna. Prawa i obowiązki posiadaczy kas fiskalnych, przysługujące prawa do ulg, czy wykaz przedsiębiorców objętych lub zwolnionych z konieczności stosowania urządzeń rejestrujących obroty – te wszystkie informacje zawierają kluczowe rozporządzenia, z których treścią należy się zapoznać.

Kogo obowiązują kasy fiskalne w 2018 roku?

Aktualnym aktem prawnym mówiącym zarówno o jednostkach, które objęte są obowiązkiem prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas rejestrujących, jak i o tych, którzy z ewidencji są zwolnieni jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nałożony jest na każdego przedsiębiorce, którego roczny obrót sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekracza 20 000 złotych. Przedsiębiorcy nieprzekraczający tej kwoty obrotu zwolnieni są z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność w ciągu roku, limit obrotu powinien być obniżony proporcjonalnie do czasu, w którym działalność będzie w danym roku prowadzona.

Pewne rodzaje działalności podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z korzystania z kasy fiskalnej. Zwolnienie to obowiązuje na podstawie rodzaju prowadzonej działalności. Szczegółowe dane, wraz z katalogiem podmiotów, których obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy bądź są one z niego zwolnione, zawarte są w paragrafie 4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, którego pełna treść dostępna jest pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2454.

Faktem jest, że Ministerstwo Rozwoju i Finansów poszerza grono przedsiębiorców objętych obowiązkiem ewidencji sprzedaży z użyciem kas fiskalnych. Działania te mają na celu nie tylko uszczelnienie systemu podatkowego, ale także zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Ewidencja sprzedaży towarów i usług pozwala również na utrzymywanie na rynku zdrowej i uczciwej konkurencji oraz eliminację tak zwanej „szarej strefy”.

Czy na zakup kas fiskalnych przysługują ulgi?

Ewidencja sprzedaży to wymóg, któremu podporządkować się musi większość przedsiębiorców. Zakup kasy rejestrującej wiąże się, rzecz jasna, z ponoszeniem kosztów. Polskie prawo wprowadza możliwość skorzystania z ulg podatkowych na zakup kasy fiskalnej. Rejestracja sprzedaży podporządkowana jest konkretnym terminom, dlatego też przedsiębiorcy muszą wyposażyć się w urządzenia przed jej rozpoczęciem. Kwota przeznaczona na zakup kasy fiskalnej może być odliczona od podatku. Wysokość ceny zakupu kasy rejestrującej to 90% wartości urządzenia. Nowe przepisy wprowadzają również zmianę w kwocie maksymalnej wartości zakupywanej kasy. W 2017 roku ta kwota wynosiła 700 złotych, natomiast w roku 2018 jest to już 1000 złotych.

Przywilej korzystania z ulgi podatkowej na zakup kasy fiskalnej regulowany jest przez artykuł 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT. Prawo do ulgi posiadają podatnicy, którzy w wymaganych przepisami terminach rozpoczną ewidencję obrotu towarów i usług wraz z kwotami należnego podatku. Bardzo ważne jest także, żeby zakupioną kasę zgłosić w stosownym Urzędzie Skarbowym.

Żeby przedsiębiorcy przysługiwała ulga na zakup kasy fiskalnej konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Przede wszystkim kluczowe jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym odpowiednim do miejsca prowadzenia ewidencji. W zgłoszeniu konieczne jest zawarcie informacji o ilości kas rejestrujących oraz miejscu, gdzie zgłoszone kasy będą używane. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego musi być koniecznie złożone przed terminem rozpoczęcia ewidencji przez zakupione kasy rejestrujące. Sprawy dotyczące zgłoszenia kas fiskalnych w Urzędzie Skarbowym to pierwszy z warunków skorzystania z ulgi podatkowej. Drugim warunkiem jest posiadanie przez przedsiębiorcę dowodu zapłaty za nabyte kasy (bądź jedną kasę) fiskalne. Ważne jest, by dowód dokumentował pokrycie pełnej kwoty wartości zakupionego sprzętu. Trzecim warunkiem, niezwykle istotnym, jest sprawa terminu, w którym rozpoczęta została ewidencja z użyciem zakupionego sprzętu. Żeby przedsiębiorcy przysługiwała ulga, rejestracja obrotu musi rozpocząć się nie później, niż w obowiązującym dla kas terminie określonym w art. 111, ust. 6a ustawy o podatku VAT.

Rozliczenie ulgi odbywa się na podstawie przedstawionych stosownych dokumentów, różnych w zależności czy z ulgi skorzystał płatnik VAT czy osoby zwolnione z podatku. Przedsiębiorcy, którzy zwolnieni są z podatku VAT muszą koniecznie złożyć do Urzędu Skarbowego specjalny wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej. Natomiast płatnicy VAT, którzy skorzystali z obowiązujących ulg na zakup kas rejestrujących zobowiązani są do wypełnienia deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.

Jakie urządzenia warto wybrać?

Zakup kasy fiskalnej wymaga odpowiedniego namysłu. Należy zainwestować w urządzenie, które będzie jak najlepiej dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. Inne urządzenie będzie potrzebne dla osób które prowadzą jednoosobową działalność albo małą firmę, jeszcze inne lepiej posłużą w sklepach internetowych, branży gastronomicznej, czy różnego typu usługach. W wielu branżach doskonale sprawdzi się, zamiast kasy fiskalnej, drukarka fiskalna zintegrowana z komputerem. Przede wszystkim ważne jest, żeby korzystanie z kasy było wygodne. Samo urządzenie powinno być wytrzymałe i poręczne. Dobrze, jeżeli kasa posiada wysoki standard i jest wyprodukowana przez wiodącego producenta. W zależności od funkcji, jakości wykonania, gabarytów zróżnicowana będzie cena za urządzenie. Te mogą wahać się od kwoty kilkuset do kilku tysięcy złotych. Przy wyborze kasy fiskalnej warto pamiętać, iż działania Ministerstwa Finansów dążą do poszerzania możliwości cyfryzacji w dziedzinie ewidencji towarów i usług. Kasy online ready to przyszłość ewidencji obrotu, dlatego też warto już teraz inwestować w tego typu kasy fiskalne. 2018 rok miał wprowadzić obowiązek posiadania kas online. Wymóg ten przesunięto na rok 2019, dlatego dobrze już dziś zabezpieczyć się na przyszłość. Dystrybucję i sprzedaż kas fiskalnych w Krakowie oferuje fiskalline.pl, warto zatem udać się do lokalnego serwisu kas, gdzie otrzymamy odpowiednie doradztwo i pomoc w wyborze urządzenia.

Dodaj komentarz