0

Jak wydziedziczyć krewnego?

Czasami, mimo że kogoś wcześniej uwzględniliśmy w testamencie, później z różnych powodów chcemy zmienić nasz testament. Nie zawsze osoba, której chcemy powierzyć majątek zasługuje na bycie uwzględnioną w testamencie. Jeśli go nie sporządzimy, wtedy w świetle prawa nastąpi dziedziczenie ustawowe, które uwzględnia jedynie więzy krwi pomiędzy nami, a krewnym.

Oznacza to, że mimo naszej woli nasz majątek będzie rozdzielony między krewnych, w tym na krewnego, który nie jest godzien naszego zaufania. Testament pozwala wskazać osoby, które po nas dziedziczą, nawet jeśli nie są związane z nami więzami krwi. Mimo tego, że krewny nie będzie uwzględniony w testamencie może on otrzymać część majątku w postaci zachowka. Zachowek jest to  częściowa finansowa rekompensata za nieotrzymanie części spadku przez spadkobiercę. Jeżeli więc uprawniony nie dostał swojej części majątku może on rościć sobie prawo do wypłacenia mu sumy pieniężnej o równowartości zachowku albo do jego uzupełnienia. Pomijając więc swojego krewnego w testamencie może on mimo wszystko otrzymać część naszego majątku. Co wtedy zrobić? O możliwe opcje pytamy Karolinę Mordzak, adwokat z kancelarii prawnej http://torun-adwokat.com.

W takim wypadku, aby pozbawić krewnego prawa do spadku należy przed spisaniem testamentu spisać majątek na inną osobę, najlepiej kogoś zaufanego, kto pozwoli nam nadal rozporządzać majątkiem. Warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego, który wyjaśni nam wszystkie aspekty takiej umowy. Należy spisać taką umowę, która nie da ryzyka roszczenia o zachowek. Umowa taka musi być sporządzona przy notariuszu.

Można także wydziedziczyć spadkobiercę ustawowego. Jest to możliwe kiedy:

Mówi o tym art. 1008 kodeksu cywilnego:

  • spadkobiorca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (nie utrzymuje kontaktów w sposób umyślny, nie pomaga spadkodawcy)

Na mocy tego artykułu przyczyna wydziedziczenia uprawnionego powinna być zawarta w treści testamentu. Najlepiej w treści testamentu dokładnie opisać przyczyny wydziedziczenia. Dobrym pomysłem będzie również podanie świadków, którzy zaświadczą o słuszności wydziedziczenia. Warto poprosić o napisanie takiego testamentu radcę prawnego.

Wydziedziczenie krewnego nie jest łatwe, ale nie jest też niemożliwe Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy nasz majątek powinien dostać się po naszej śmierci w ręce danego krewnego, powinniśmy sporządzić odpowiedni testament albo przepisać majątek na inną osobę, która nie jest krewną naszego krewnego i będzie na tyle zaufana, że pozwoli nam nadal stanowić o naszym majątku. Umowa powinna mieć zapis, że możemy stanowić o naszym majątku aż do naszej śmierci. W sporządzeniu umowy również pomoże nam radca prawny.

Dodaj komentarz