pracownicy
0

Jak pokazać wiedzę i informacje, nie tylko pracownikom?

Nagrania wideo, jak żadna inna forma przekazu, są w stanie wywołać u odbiorców określone emocje i pobudzić ich wyobraźnię, ale przede wszystkim pozwalają skupić oraz zatrzymać ich uwagę na odbieranym komunikacie, ułatwiając trwałe zapamiętywanie jego najistotniejszych elementów.

Produkcje filmowe o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym z sukcesem wspierają nie tylko przekazywanie oraz ugruntowywanie wiedzy pracowników czy partnerów biznesowych, ale także umożliwiają budowanie wizerunku i rozpoznawalności organizacji, jak i jej kluczowych ekspertów oraz potrafią szybko zyskiwać na popularności zapewniając dodatkowo wiralową promocję. Jak zatem najskuteczniej wykorzystać szereg możliwości, jakie dają obecnie nagrania wideo nie tylko w rozwoju i edukacji zatrudnionych, ale również w innych obszarach funkcjonowania firmy?

Nagranie wideo, oddziałujące na zmysły widza spójną kompozycją obrazu i dźwięku, zalicza się do najbardziej atrakcyjnych wizualnie form przekazywania informacji. Obecna bogata oferta produkcji filmowych, rozbudowana w okresie pandemii, daje niemal nieograniczony wybór formatu i długości nagrania, co pozwala na dopasowanie przekazu oraz jego oprawy graficznej do precyzyjnie określonej grupy docelowej. Mogą być nią nie tylko zatrudnieni, potencjalni kandydaci, ale także klienci oraz partnerzy biznesowi, jak również całe otoczenie organizacji. Wykorzystywane obecnie materiały wideo z powodzeniem mogą służyć także do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Kto najchętniej wykorzystuje wideo?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy między innymi w wynikach badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?” przeprowadzonego na przełomie 2021/2022 przez Nowe Motywacje i Mobile Institute. Wprawdzie formy wideo nie są najczęściej wskazywaną najlepszą formą rozwojową, głos na nie oddało 15% ankietowanych, jednak bez trudu można wskazać branże, dla których produkcje filmowe są niekwestionowanym faworytem. Formy wideo uznają za najlepsze pracownicy firm związanych z działalnością badawczo-rozwojową (74%), motoryzacją (70%), ochroną zdrowia (40%) i edukacją (39%).

Wykorzystanie nagrań właśnie przez te branże nabrało nowego znaczenia w okresie izolacji sporej części pracowników w czasie pandemii. Wideo stało się wtedy jedną z podstawowych form przekazywania wiedzy, nie tylko tej mającej na celu podniesienie kwalifikacji zatrudnionych lub dostarczenia im informacji o nowych narzędziach czy obszarach działania. Wielu podmiotom posłużyły do dostarczenia niezbędnych informacji o produktach, usługach czy procesach w czasie, w którym spotkania twarzą w twarz były niemożliwe. Przez ostatnie lata za nagrania wideo chwytali zatem nie tylko specjaliści odpowiedzialni za edukację zatrudnionych, ale także osoby skupione na rozwoju produktów, marketingu czy sprzedaży.

Dlaczego wideo?

Efektywność wykorzystania filmów w procesie nauczania od lat badają specjaliści rozmaitych dziedzin. Podsumowanie stanu aktualnej wiedzy w tym zakresie znajdziemy m.in. w opracowaniu „Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the literature” autorstwa Robin H. Kay z Ontario Tech University w Kanadzie. Liczne badania potwierdzają: przyswajanie informacji z materiałów audiowizualnych trwa krócej oraz łatwiej zrozumieć i zapamiętać ich treść. Film przyciąga uwagę odbiorcy skuteczniej niż jakakolwiek inna forma przekazu, a historie ekranowych bohaterów potrafią angażować, bawić i edukować jednocześnie.

Technologia wideo pomaga łączyć przyjemne z pożytecznym. Film może dostarczyć intelektualnej i emocjonalnej rozrywki oraz sprawić, że przekazywane informacje wydają się bardziej przystępne i szybciej zapadają w pamięć. Produkcja, która dostarcza wartościowych treści, potrafi zainspirować widza, a nawet skłonić go do określonego działania. Dlatego wideo jest tak skutecznym nośnikiem komunikatów informacyjnych i reklamowych. Przepisem na sukces jest pouczająca historia i bohaterowie, z którymi identyfikuje się wybrana grupa docelowa oraz spójna treść, która wspiera realizację jakiegoś celu strategii marketingowej.

Nagranie, które można w dowolnej chwili (i dowolną ilość razy) uruchomić, zatrzymać lub odtworzyć ponownie, pozwala widzowi na komfort pozyskiwania informacji bez presji, we własnym tempie, w najdogodniejszym miejscu i czasie. Co istotne film można wyświetlić na dowolnym urządzeniu, od telefonu komórkowego, przez tablet czy komputer aż po ekran kinowy. I choć jednorazowy koszt przygotowania materiału może wydawać się wysoki, to zwraca się biorąc pod uwagę jego późniejsze wielokrotne wykorzystanie. Nad każdym etapem produkcji czuwa profesjonalna, doświadczona ekipa filmowców i dydaktyków, co ogranicza zaangażowanie po stronie organizacji do niezbędnego minimum, gwarantując jednocześnie przekazywanie pewnych informacji w najlepszym wydaniu, ale przede wszystkim w bardzo przystępny dla odbiorców sposób – mówi Krzysztof Krawczyk, EduTech Director w zespole Nowych Motywacji odpowiedzialny również za markę AnyMovies.

Bogaty wachlarz form wideo dla edukacji

Wideoszkolenia

Zdobywanie wiedzy przy użyciu nagrań wideo to wygodna, coraz bardziej popularna i alternatywna dla konwencjonalnych metoda. Nie wymaga odrywania się od bieżących obowiązków i obecności w ustalonym z góry miejscu i czasie. Swoboda wyboru dogodnego momentu na zapoznanie się z treścią materiału jest niewątpliwie jedną z największych zalet wideoszkolenia. Szczególnie chętnie korzystają z nich duże organizacje, które oferują programy rozwojowe regularnie i dla licznej grupy pracowników. Coraz częściej wideoszkolenia stają się także ważnym elementem komunikacji marki z klientem, wspierając sprzedaż produktów i usług firm z różnych branż.

Zaangażowanie eksperta do profesjonalnego nagrania pozwala na przedstawienie specjalistycznej wiedzy z dowolnie wybranej dziedziny w przystępny i angażujący sposób. Film z udziałem eksperta umożliwia zaprezentowanie dużej ilości zagadnień w ciekawej i nowoczesnej formie. Wideoszkolenia eksperckie sprawdzą się zarówno w budowaniu marki osobistej specjalistów, promocji powiązanych z wykładem produktów lub usług, jak i przeprowadzeniu wśród pracowników okresowego szkolenia z zakresu BHP czy ochrony danych osobowych. Zawsze wtedy, gdy organizacja ma do czynienia z trudnym do opanowania materiałem, a udział eksperta jest konieczny, by podnieść wiarygodność wideoszkolenia eksperckie to najlepsze dla niej rozwiązanie.

Znacznie krótszą formą są wideoszkolenia prezentacyjne, które przeprowadzają widza przez kolejne zagadnienia o umiarkowanym poziomie szczegółowości. Często wykorzystywane są do zapoznawania pracowników lub klientów z nową ofertą, prezentując wchodzące na rynek produkty, usługi lub użyte technologie. W komunikacji wewnętrznej wideo może znaleźć ciekawe zastosowania w działaniach HR i PR, na przykład w procesie „onboardingu” (wdrażania nowego pracownika w kulturę organizacji) lub do prowadzenia firmowego newslettera. W dialogu z klientem może służyć również do prezentacji portfolio.

Wideoszkolenie instruktażowe to nagranie, które demonstruje zasady funkcjonowania wybranego procesu, produktu lub usługi, umożliwiając samodzielną naukę i zdobywanie nowych, praktycznych umiejętności. Wideo typu „krok po kroku” ma szerokie zastosowanie, sprawdza się zarówno w nauce obsługi skomplikowanych urządzeń lub oprogramowania, jak i prostych, powtarzalnych czynności. Do głównych zadań instruktażu wideo należy przekonanie widza, że zadanie jest prostsze niż mu się wydaje. Takie nagranie może na przykład zachęcać klienta do zakupu produktu wymagającego samodzielnego złożenia lub rozbudowanej, wielofunkcyjnej aplikacji. W organizacjach zatrudniających liczne zespoły o zbliżonym zakresie obowiązków, wideoszkolenie może posłużyć jako instrukcja stanowiskowa.

Odcinki wideoszkolenia można skomponować w kompleksowe kursy wideo. Filmy pogrupowane w tematyczne serie są najlepszym sposobem na przekazanie różnych, choć powiązanych ze sobą treści. Kolejne odcinki mogą przedstawiać inne aspekty danego zagadnienia, jak również kilka zagadnień, które łączy przynajmniej jeden wspólny motyw. Współcześnie z nagrań wideo można nauczyć się niemal wszystkiego, od znajomości obcego języka po budowę domku na drzewie. Kreatywnie wykorzystany format kursu wideo może być doskonałym sposobem na nieoczywistą promocję oferty.

Inne formaty wideo przydatne nie tylko w edukacji pracowników

Filmy fabularne to produkcje zrealizowane z dużym rozmachem, które przekazują informacje w formie krótkiej opowieści, do której wprowadzone są treści edukacyjne. Dzięki odpowiedniej narracji przekaz nagrania zyskuje odpowiedni ładunek emocjonalny, niezbędny do wywołania u widza określonej reakcji. Są zdecydowanie najbardziej ekscytującą produkcją szkoleniową, jednak wymagają poświęcenia największej ilości zasobów. Krótkie filmy fabularne znakomicie sprawdzą się w branżach związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia czy w promocji kampanii społecznych. Są też najlepszym formatem dla filmów okazjonalnych czy wirtualnych wycieczek.

Wywiady to materiały wideo prezentujące dyskusję ekspertów wybranych dziedzin, które uzupełniają zagadnienie o bezcenne doświadczenia i wiedzę praktyczną. Ich zadaniem jest zainteresowanie widza wybranym tematem, poszerzenie jego perspektywy, a nawet zainspirowanie go do samodzielnego pogłębiania wiedzy. To, czy wywiad odniesie sukces i zrealizuje postawione przed nim cele edukacyjne zależy od odpowiedniego wyboru gości programu oraz prowadzącego rozmowę, jak również medialności omawianego zagadnienia. Wywiad musi dotyczyć kwestii, które znajdują się w centrum zainteresowania.

Live streaming to inaczej filmowa relacja na żywo. Pozwala na zorganizowanie eventu w formule hybrydowej, jak i całkowicie zdalnej. Transmisję można prowadzić z dowolnego miejsca, jak choćby z siedziby firmy, nowo otwartego salonu sprzedaży czy prosto z wydarzenia branżowego. To najlepszy format do promocji wydarzeń związanych z premierą produktu czy otwarciem jakiegoś obiektu. Live streaming wartościowych treści ma duży potencjał do budowania w sieci zaangażowanej widowni, dlatego też często wykorzystuje się go do zdobywania popularności w mediach społecznościowych.

Dodaj komentarz