0

Jakie informacje potrzebne są do sporządzenia wyceny wygięcia blachy?

Gięcie blach to jeden z podstawowych procesów ich obróbki. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest odpowiednie przygotowanie materiału, który następnie znajdzie zastosowanie chociażby w branży budowlanej. Koszt gięcia blachy zależy od jej rodzaju oraz grubości, a także kształtu gięcia.

Wykonanie elementu giętego z blachy wymaga nie tylko zastosowania odpowiedniej technologii i urządzeń, np. prasy krawędziowej, ale również materiału o odpowiedniej grubości oraz jakości. Zbyt cienki materiał, zawierający zarysowania oraz wady fabryczne podczas gięcia może giąć się w sposób nieprawidłowy, pękać lub łamać. Przygotowanie do procesu gięcia musi być również poprzedzone dostarczeniem niezbędnej dokumentacji – najlepiej odpowiedniego rysunki elementu docelowego. To pozwoli przygotować odpowiednio prasę oraz ustawić parametry gięcia. Wyceną takich prac i ich wykonaniem zajmuje się firma MetConcept.

Dobry materiał ma znaczenie

Stal czarna, stal kwasoodporna, stal nierdzewna czy aluminium – między innymi z tych materiałów można przygotowywać elementy gięte. Dostarczenie materiału o odpowiedniej jakości pozwoli przygotować elementy w sposób pozwalający na ich prawidłowe i długotrwałe użytkowania. Zastosowanie kiepskiej jakości materiału to:

– większe ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia,
– obniżenie parametrów technicznych,
– ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia materiału,
– stworzenie niebezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dlaczego dostarczenie dokumentacji o właściwościach materiału jest ważne?

Każdy materiał jest inny i posiada różne właściwości mechaniczne. Aby odpowiednio ustawić parametry prasy, a tym samym pozytywnie zakończyć gięcie niezwykle ważne jest dostarczenie dokumentacji technicznej. Chodzi tu przede wszystkim określający dokładnie charakteryzujący rodzaj materiału, w tym jego grubość. Ważne jest również określenie promienia gięcia blachy. Dokumentacja (w wersji papierowej lub elektronicznej) powinna być dostarczona oczywiście przed rozpoczęciem procesu gięcia.

Liczy się dokładność

Wykonywanie często dziesiątek lub setek takich samych elementów giętych wymaga precyzji. Wszystkie elementy muszą być takie same i wykazywać takie same parametry. W zależności od zastosowania (budownictwo, instalatorstwo, motoryzacja, przemysł) każdy element gięty musi być stabilny wymiarowo, nie tracić z upływem czasu swoich oryginalnych parametrów technicznych. Zapewnienie takiej powtarzalności jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca dysponuje pełną dokumentacją techniczną.

Co jest potrzebne do wyceny?

Na całkowity koszt związany z gięciem blach składa się wiele czynników. Wśród najważniejszych można wymienić:

– czas realizacji,
– rodzaj giętego materiału,
– ilość elementów giętych, które są do wykonania,
– stopień skomplikowania elementów giętych,
– rodzaj dostarczonej dokumentacji.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione elementy wykonawca jest w stanie dokładnie określić koszt usługi oraz harmonogram jej wykonania. Dostarczenie dokumentacji pozwala na sprawniejszą realizację zamówień oraz postawienie w trakcie realizacji na jakość. Na podstawie dokumentacji operator prasy może zaproponować lepsze rozwiązanie oraz wskazać ewentualne trudności, które mają wpływ na wyższy koszt realizacji usługi. Pozwala to uzyskać określony efekt oraz uniknąć problemów w trakcie wykonywania gięcia blachy.

Dodaj komentarz