0

Informacje o warunkach zatrudnienia – co powinno się w nich znaleźć?

Jednym z obowiązków pracodawcy przy podpisywaniu umowy o pracę jest wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Sporządzając tę część umowy, warto pamiętać, że jest to nie tylko wymagana przez prawo formalność, ale także oficjalne źródło danych dotyczących warunków pracy i prawne zabezpieczenie, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Co powinno obowiązkowo znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia:

  • tygodniowa i dobowa norma czasu pracy,
  • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • częstotliwość wypłat wynagrodzenia, układ zbiorowy, którym jest objęty pracownik,
  • długość okresu wypowiedzenia.

Inne informacje o warunkach zatrudnienia, które zamieszcza się w tym dokumencie to np.: sposób informowania o przybyciu do pracy, system zmianowy, sposób usprawiedliwienia nieobecności.

Zgodnie z prawem pracy, od momentu podpisania umowy o pracę, pracodawca ma siedem dni na dostarczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Dokument musi być sporządzony w formie pisemnej. Powinny się na nim znaleźć podpisy pracodawcy i pracownika. Warto dodać, że te informacje nie muszą być sporządzane na oddzielnej kartce, ale mogą być częścią umowy o pracę. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana w treści umowy o pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia, będzie pociągała konieczność zmiany obu.

Co jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku pisemnego poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia? W najgorszym wypadku może zostać ukarany finansowo. Z kolei pracownik może stwierdzić, że nie został poinformowany o spoczywających na nim obowiązkach i zadaniach.

Dodaj komentarz