0

Ekonomiczne e-faktury

Faktury pojawiają się w działalności większości podmiotów gospodarczych. Niektóre z nich są zarówno wystawcami, jak i odbiorcami, inne przede wszystkim realizują fakturowane zakupy produktów i usług. W przypadku niektórych firm czy instytucji ilość dokumentów sprawia, że archiwa pękają w szwach od pełnych segregatorów. Elektroniczny dokument – e faktura stanowi rozsądne i zgodne z przepisami rozwiązanie tego problemu – ma taką samą wartość prawną jak papierowa faktura.

E-faktura – podstawowy dokument sprzedażowy

Wymagania formalne dotyczące faktur są jak najbardziej aktualne również dla wersji elektronicznej tego dokumentu. Zresztą korzystając z programów fakturujących czy systemu zarządzania e fakturami, praktycznie nie da się pominąć żadnego z niezbędnych elementów. Co za tym idzie prawidłowo wypełniona e faktura będzie zawierała numer, datę wystawienia, strony i przedmiot transakcji , ilość, ceną i wartość, rozliczenie podatków. W podsumowaniu znajdzie wartość wyrażona słownie, cyframi oraz określenie daty i formy płatności.

Oszczędniej z e-fakturą

Dla większości przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji przejście na faktury elektroniczne to szeroko pojęte oszczędności. Szczególnie w przypadku podmiotów, które generują wiele różnych dokumentów sprzedażowych. Poza oczywistym aspektem, jakim jest mniejsze zużycie papieru, tonerów, drukarek, mamy także zdecydowanie bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy i zasobów ludzkich.

Zarządzanie fakturami elektronicznymi

Nie bez znaczenia jest również przejście na elektroniczne zarządzanie fakturami. I wcale nie musi być to drogie oprogramowanie dedykowane. Internetowa platforma np. flow for you, to kompletna obsługa, zarządzanie oraz archiwizowanie e faktur w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warto również zwrócić uwagę na opcję jaką jest dostarczenie faktur do kontrahentów oraz efektywne kontrolowanie i zarządzanie należnościami.

Dodaj komentarz