0

Działalność bez rejestracji? Kiedy i na jakich zasadach jest to możliwe

Sprzedaż towarów i świadczenie płatnych usług jest możliwe bez zakładania firmy – to tzw. działalność nieewidencjonowana. Takie rozwiązanie może być zastosowane po spełnieniu dwóch warunków, a dodatkowo wiąże się z nim kilka kwestii, o których powinna wiedzieć każda osoba fizyczna wykonująca czynności bez rejestracji działalności.

Działalność bez rejestracji może być bardzo korzystną i wygodną opcją w wielu przypadkach, np. dla korepetytorów, osób wykonujących drobne prace krawieckie, czy szewskie. Aby takie rozwiązanie można było wcielić w życie, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  • przychody miesięczne nie mogą przekraczać wysokości 50 % minimalnego wynagrodzeni – w 2018 jest to 1050 zł,
  • w okresie 60 poprzednich miesięcy nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Jeśli limit określony w przepisach zostanie przekroczony, następuje obowiązek zarejestrowania działalności, a jej początek to dzień w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Wniosek CEIDG – 1 należy wówczas złożyć w ciągu 7 dni.

Jak wygląda kwestia rozliczeń przychodów w ramach działalności bez rejestracji?
Zeznanie jakie należy złożyć w tym przypadku to PIT-36, przychody z działalności nieewidencjonowanej należy wskazać w innych źródłach.

Prowadząc tego typu działalność nie ma obowiązku opłacania zaliczki na podatek dochodowy, ani prowadzenia ewidencji przychodów, choć można i warto to robić.

Warto także pamiętać, że osoba prowadząca firmę nie może dodatkowo prowadzić działalności nieewidencjonowanej, nawet jeśli dotyczy zupełnie innej branży i nie jest związana z profilem głównego biznesu.

Dodaj komentarz