0

Dofinansowanie PFRON dla firmy – kiedy można je otrzymać?

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w polskich firmach nadal jest niski w porównaniu ze średnią europejską. Właśnie dlatego PFRON prowadzi szereg różnego rodzaju programów skoncentrowanych na aktywizacji osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które skierowane są również do firm.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspiera od lat zatrudnienie osób niepełnosprawnych, tworząc w tym celu własne programy pomocowe. Dzięki nim możliwe jest również obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych przez dofinansowanie ich wynagrodzeń, a także przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. W celu jego otrzymania, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów, które prezentujemy poniżej.

capital-work5a

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych mogą otrzymać pracodawcy, którzy spełnią następujące warunki:

  • prowadzą zakład pracy chronionej

  • zatrudniają minimum 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), a także uzyskują wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%

  • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników

  • nie zalegają w zobowiązaniach do PFRON na kwotę większą niż 100 złotych

  • nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów zapisanych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej

  • nie mają obowiązku zwrotu pomocy, która związana jest z wcześniejszymi decyzjami Komisji Europejskiej uznającymi pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem

  • nie przekroczyli kwoty 10 milionów euro pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych na rok

Należy również pamiętać o tym, że dofinansowanie PFRON jest możliwe do uzyskania wtedy, gdy pracownik niepełnosprawny posiada odpowiednie orzeczenie określające jego stopień niepełnosprawności. Pracodawca musi również dokonać rejestracji pracownika w ewidencji PFRON. Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Łatwiejsze dofinansowania dla firm – skorzystaj z pomocy specjalistów

Wszystkie sprawy formalne związane z PFRON mogą być skomplikowane dla pracodawcy planującego włączyć do swojego zespołu osobę niepełnosprawną. W takiej sytuacji warto poszukać pomocy ekspertów w tej dziedzinie, którzy będą mogli doradzić optymalne rozwiązania skoncentrowane na optymalizacji PFRON.

Naprzeciwko potrzebom firm wychodzi agencja pracy Capital Work, która specjalizuje się w pośrednictwie pomiędzy osobami niepełnosprawnymi oraz pracodawcami, a także optymalizacji wpłat do PFRON. Dzięki swojemu doświadczeniu pomaga w poszukiwaniu właściwych pracowników, a także zajmuje się kompleksową obsługą formalności dotyczących PFRON. Za swoją działalność wspierającą osoby niepełnosprawne firma Capital Work została uhonorowana nagrodą „Lodołamacza”.

Dodaj komentarz