0

Czym grozi samowolne odnawianie zabytku?

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życia nowela dotycząca ochrony zabytków, wpisanych do rejestru. Ustawa wprowadza kary za samowolne urządzanie jakichkolwiek prac, które mogłyby doprowadzić do zmian wyglądu lub uszkodzeń obiektu zabytkowego. O czym powinni wiedzieć właściciele zabytków, wpisanych lub znajdujących się w trakcie procedury wpisu do rejestru zabytków?

Jeszcze niedawno samowola w pracach przy zabytkach była traktowana jako wykroczenie i karana przez sądy. Często kary były umarzane, co w wielu sytuacjach kończyło się tym, że właściciele zabytków czuli się bezkarnie. Od początku bieżącego roku obowiązują nowe przepisy o ochronie zabytków, które określają kary pieniężne w zależności od rodzaju przewinienia. Mogą one wynosić od 500 zł do nawet 500 000 zł!

Dla przykładu, karę od 500 zł do 2000 zł będzie można nałożyć na właściciela zabytku, który:

  • nie poinformuje odpowiedniego urzędu ochrony zabytków o kradzieży, zniszczeniu lub uszkodzeniu zabytku w ciągu 14 dni od momentu powzięcia wiadomości o zdarzeniu,
  • nie powiadomi zmianie miejsca przechowywania zabytku,
  • nie poinformuje o zmianie stanu prawnego zabytku,
  • będzie utrudniał dostęp do zabytku organowi ochrony zabytków, wykonującego swoje uprawnienia wynikające z ustawy.

Najcięższa kara w wysokości nawet pół miliona złotych może czekać tych, którzy bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, podejmują działania przy zabytku, lub działania niezgodne z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Dodaj komentarz