0

Co zmieni się od 1 stycznia dla przedsiębiorców?

Od początku nowego roku wejdzie w życie ustawa w ramach programu „100 zmian dla firm”, której głównym celem jest usunięcie niektórych przeszkód dotychczas utrudniającym życie przedsiębiorcom. Jej skutkiem będą zmiany w 18 ustawach z zakresu m.in. prawa pracy i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany dla polskich przedsiębiorców to niewątpliwie wprowadzenie klauzuli pewności prawa, gwarancje ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli oraz obowiązek planowania kontroli. Przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni prawa, będą też mogli korzystać z „objaśnień podatkowych”, czyli wydanego przez ministra finansów prostego tłumaczenia przepisów.person-731479_960_720

Kolejne ważne zmiany, które mogą zdecydowanie ułatwić życie osobom prowadzącym działalność gospodarczą jest zwiększenie rocznego limitu przychodów netto do którego podatnicy PIT mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów do 2 mln euro oraz podniesienie progu przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Firmy zatrudniające mniej niż 50, a nie jak dotąd 20 pracowników, nie będą musiały tworzyć regulaminu wynagradzania, pracy i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmiany objęły także odwołania do sądu pracy – pracownik będzie miał teraz 21 dni na wniesienie odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, tyle samo będzie wynosił termin złożenia odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę.

business-924902_960_720

Te i inne zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku są szeroko komentowane i trzeba przyznać, że przez wielu przedsiębiorców zostały przyjęte pozytywnie. Co prawda, nadal jest sporo nierozwiązanych kwestii istotnych dla prowadzących działalność gospodarczą, ale pozostaje mieć nadzieję, że rządzący nie będą zwlekać z ich wprowadzeniem.

Źródło: www.wgospodarce.pl

Dodaj komentarz