0

3 najbardziej irytujące cechy szefa

Niejeden pracownik podpisałby się pod stwierdzeniem, że szef to najbardziej stresogenny czynnik w pracy. W skrajnych przypadkach irytujące cechy pracodawcy mogą doprowadzić do odejścia pracownika, a na pewno osłabienia jego motywacji i efektywności.

„Tylko on ma rację”
Brak otwartości na różnicę zdań, dyskusję, sprzeciw to jeden z najczęstszych grzeszków szefów. Taka postawa nie tylko utrudnia komunikację, ale hamują wiele twórczych i kreatywnych rozwiązań w działaniu firmy.

Krytykuje zamiast doceniać
Nic tak nie obniża motywacji pracownika, jak wiecznie niezadowolony szef, który nie potrafi docenić zaangażowania i efektów pracy. Takie podejście to prosta droga do całkowitego zniechęcenia pracowników.

Niezdecydowanie Brak konsekwencji, ciągłe zmiany zdania, przekazywanie zadań innym osobom – niezdecydowanie szefa to jedna z najczęstszych cech, które potrafią doprowadzić do szału najbardziej cierpliwych i wyrozumiałych podwładnych.

A jakie cechy szefów są najbardziej pożądane? Kultura osobista, uprzejmość, otwartość na nowe pomysły, a przede wszystkim umiejętność doceniania starań pracowników, są wśród wielu pracowników cenione bardziej niż pakiety medyczne i karnety do siłowni.

Dodaj komentarz