logo GUS
0

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców

Pośród licznych obowiązków przedsiębiorcy wobec Państwa należy odnotować również obowiązek sprawozdawczy do GUS. Zresztą Główny Urząd Statystyczny nie pozwoli o nim zapomnieć, co jakiś czas nakazując w danym terminie wypełnić odpowiednie formularze. Obecnie spełnianie obowiązku sprawozdawczego bardzo się uprościło, dzięki specjalnej platformie internetowej, chociaż wciąż istnieje możliwość wypełniania formularzy ręcznie i odsyłania ich pocztą. Bywa, ze niektóre dane sprawozdawcze można podać telefoniczne kontaktując się ze wskazanymi na oficjalnej stronie internetowej GUS urzędnikami.

Obszary tematyczne sprawozdań

GUS mama pkb
http://www.portalsamorzadowy.pl

Liczba i rodzaj formularzy GUS do wypełnienia zależy od profilu działalności danej firmy. Sprawozdawczość może odbywać się za okresy miesięczny lub roczne. Główny Urząd Statystyczny obejmuje swoim zasięgiem szerokie obszary tematyczne; od cen w handlu, przez koniunkturę na rynku po wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. Ponadto dokonuje podsumowań w poszczególnych branżach, takich jak transport i łączność, budownictwo albo rolnictwo i leśnictwo.

Opracowania i roczniki statystyczne

statystyki GUS
http://www.podrecznik.edugate.pl

Warto wiedzieć, że dane dostarczone przed przedsiębiorców posłużą do wykonania opracowań i roczników statystycznych, z których wiedzę czerpać będziemy wszyscy. Wśród wydanych w kwietniu tego roku opracowań warto wymienić „Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w I kwartale 2016 r.”. Może ona posłużyć do wykonywania analiz, porównań z latami ubiegłymi, a nawet do prognozowania przyszłej sytuacji na rynku. Do tego GUS publikuje porównania międzynarodowe dające jeszcze szerszy obraz sytuacji i pogląd na trendy światowe w różnych branżach. Spełnianie obowiązku sprawozdawczego opłaci się nam wszystkim.

Źródło obrazka  wyróżniającego: loniow.pl

Dodaj komentarz